logo
facebook

Regulamin przyjęć

 1. Rezerwacji terminu przyjęcia można dokonać telefonicznie 537 880 819 lub osobiście w Sali Zabaw, minimum 3 dni przed planowaną imprezą.
 2. Na czas trwania przyjęcia udostępniamy salkę urodzinową, która jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości. Czas wynajmu wynosi 2 lub 3 godz. licząc od godziny ustalonej przy rezerwacji.
 3. Salka urodzinowa jest do dyspozycji od wyznaczonej godziny i powinna zostać opuszczona do 15min. po czasie.
 4. Rezerwacja dotyczy salki urodzinowej a nie całej powierzchni „SMYKA”
 5. Dzieci są zobowiązane do spożywania poczęstunku tylko i wyłącznie w sali Urodzinowej !!!
 6. Minimalna liczba gości to 6-ro dzieci (wliczając Jubilata).
 7. Nie prowadzimy rezerwacji stolików dla rodziców przebywających na Przyjęciu, do dyspozycji mają Państwo salkę urodzinową.
 8. Prosimy aby ilość osób dorosłych nie przekraczała ilości dzieci.
 9. W przypadku powiększenia liczby gości Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Za gości uważa się dzieci od 1 roku do lat 11.
 11. Za gości zaproszonych na przyjęcie do Sali Zabaw „SMYK” odpowiedzialni są RODZICE/OPIEKUNOWIE Jubilata.
 12. Uczestnicy przyjęcia zobowiązani są do przestrzegania głównego regulaminu Sali Zabaw „SMYK”
 13. Prosimy o telefoniczne potwierdzenie liczby gości najpóźniej 2 dni przed przyjęciem.

 

Zapewniamy wszystkie nakrycia tj. dzbanki, patery itp.