logo
facebook

Regulamin zabawy

Obuwie oraz odzież wierzchnią zostawiamy w szatni.

 1. Każdy klient przy wejściu otrzyma żeton, który należy okazać wychodząc – celem dokonania zapłaty.
 2. Dzieci wchodzą do Sali w skarpetach – NIE BOSO!!!
 3. Dorośli zakładają ochraniacze (2zł para) na obuwie lub wchodzą w skarpetach – NIE BOSO!!!
 4. Dziecko wchodzi na Salę tylko z osobą dorosłą i w trakcie pobytu pozostaje pod jej stałą opieką.
 5. Dzieci podczas zabawy nie mogą mieć : OKULARÓW, ZEGARKÓW, ŁAŃCUSZKÓW, OZDÓB ITP.
 6. Konsumpcja odbywa się tylko przy stolikach,

  Na Sali zabrania się; wspinania po siatkach konstrukcji,wchodzenia pod prąd zjeżdżalni, niszczenia zabawek bądź używanie ich nie zgodnie z przeznaczeniem.
   
 7. ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJĄ OPIEKUNOWIE I  SĄ ZOBOWIĄZANI DO NAPRAWY LUB ODKUPIENIA USZKODZONYCH ZABAWEK LUB URZĄDZEŃ.
 8. W sytuacjach wykraczających poza regulamin, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi.
 9. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Sali lub w szatni.
 10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń na Sali w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy fakt ten w formie pisemnej bezzwłocznie zgłosić obsłudze.
 11. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z Sali Zabaw uznane zostaną za nie powstałe w naszej placówce.
 12. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z akceptacją Niniejszego regulaminu        

NIEMOWLĘTA NA RĘKACH WSTĘP GRATIS!

 

PERSONEL ORAZ WŁAŚCICIELE SALI ZABAW DLA DZIECI „SMYK” NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI  I OSÓB, KTÓRE NIE PRZESTRZEGAJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 

ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH ZABAWA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE W SKARPETACH !